کد خبر: ۶۹۶۵
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۹

منطقه آزاد، منطقه ای برای القاء یک ایدئولوژی
مسئله و معضلات مناطق آزاد و ویژه تجاری، سال هاست که گریبان کشور را گرفته است به گونه ای که مجلس دهم، حتی در روز های پایانی و بحران اقتصادی ایجاد شده حاصل از کرونا به جای توجه به مسائل مهم تر، سعی در تصویب مناطق آزاد جدید را دارند، حال سوال آنجاست که چرا مسئولانی مانند نمایندگان ملت به دنبال افزایش مناطق آزاد اند؟ آیا مناطق آزاد سودی به مردم و کشور می رساند؟
در پاسخ به سوالات مطرح شده باید بیان کرد، ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری، بعد پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر توسط لیبرال دموکرات ها دنبال شد و آن ها سعی در تصویب و اجرایی شدن این مناطق را داشتند؛ زیرا فلسفه وجودی مناطق آزاد این بود که کشورهایی که عضو WTO نبودند و یا در مقابل آن مقاومت می نمودند، حداقل مناطق آزادی را ایجاد نمایند تا مردم آن کشور با دیدن عملکرد و تاثیرات این مناطق به سمت لیبرال دموکراسی گرایش پیدا نمایند.
گویی با این مبنای فکری، مناطق آزاد و ویژه تجاری در ایران نیز شکل گرفت تا چهره ای از بازار آزاد و لیبرال دموکراسی در ایران باشد، چهره ای که مردم بومی آن منطقه را دارد به خاک سیاه می کشاند، زیرا غیر پیشبینی نبود که مناطقی با هدف ایجاد بازار آزاد و سرمایه داری که مبتنی بر فایده گرایی، سودمحوری، لیبرتاریانیسم و... است تشکیل شود و ناظران آن نیز که اعتقاد به دولت حداقلی داشتند بر آن نظارت نمایند و حاصل آن جزء ایجاد معضلات فراوان برای اقتصاد کشور و مردم بومی نشود!!!!
سال ها بعد با مشاهده معضلات این مناطق دلسوزان کشور به فکر تصویب قوانینی در جهت فاصله گیری مناطق آزاد از مسیر لیبرال سرمایه داری شدند قوانین مانند بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چهار هدف کلی برای مناطق آزاد و ویژه تجاری تعیین کرده است:
۱- انتقال فناوری های پیشرفته
۲- گسترش و تسهیل تولید
۳- صادرات کالا
۴- تامین نیازها و منابع مالی از خارج
اما این قوانین نیز چاره ساز نبود زیرا مبانی فکری مجریان این قوانین و ناظران این مناطق بر پایه لیبرتاریانیسم بود. حال حاصل این مبنای فکری که آمده بود تا چهره ای از بازار آزاد را به ما نشان دهد و نشان هم داد عبارت است از:
الف: سهم ۲% از کل صادرات کشور ب: سهم ۵% از کل سرمایه خارجی جذب شده ج: سهم ۳% از کل اشتغالزایی کشور د: ثبت شرکت های فراوان صوری جهت استفاده از معافیت مالیاتی ۲۵ ساله این مناطق و....
حال با وجود آشکار بودن نتایج مناطق آزاد، نشان دادن چهره ای از بازار آزاد به مردم بومی، وارد کردن خسارات فراوان به اقتصاد کشور و تبدیل شدن این مناطق به سکوی واردات، قاچاق و فرار مالیاتی کشور چرا نمایندگانی در پی تصویب افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری اند؟
آیا منافعی فردی پشت این ماجراست؟ آیا به فکر القاء یک ایدئولوژی در کشور هستند؟ یا هر دو؟

نویسنده: آرمین سعیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه تهران

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار