مردم در مبارزه با فساد اقتصادی با دستگاه قضایی همکاری کنند
مردم در مبارزه با فساد اقتصادی با دستگاه قضایی همکاری کنند
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به لزوم همکاری مردم در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: دستگاه قضایی استان اردبیل از راه های مختلف آماده دریافت گزارشات مردمی است.